Ajankohtaista

Loimaan terveysasemalla aukeaa uusi omaisneuvontapiste tiistaina 6.2.2018. Mielenterveys- ja päihdeomaiset voivat tulla aikaa varaamatta ...

Lue lisää

AJANKOHTAISTA

HUOMIO! AO -hankkeen fb- ja nettisivujen ylläpito loppuu! Löydät myös Auttava Omainen kuulumiset ja tapahtuma Varsinais- Suomen -FinFamin ...

Lue lisää


Katso kaikki kuvat

Tilaa uutiskirje

AUTTAVA OMAINEN – vertaistukea mielenterveys- ja päihdepalveluihin
2012-2016 -projekti toteutetaan kumppanuushankkeena FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n sekä Omaiset mielenterveystyön tukena  Lounais-Suomen yhdistyksen kanssa. Nykyinen hanke on jatkoa vuosina 2012–2014 käynnissä olleeseen Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa -hankkeelle. Hankkeen rahoittaa RAY.

Hankkeella tuetaan omaisia viemällä omaisneuvonta- ja vertaistukipäivystys Turun Kupittaan sairaalaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Halikon ja Uudenkaupungin sairaaloihin, Someron mielenterveys- ja sosiaalitoimistoon sekä Runosmäen sosiaali- ja terveysasemalle.

Projektityöntekijät rekrytoivat ja kouluttavat vapaaehtoiset vertaistukijat toimintaan sekä toimivat heidän työparinaan. Projektissa koulutetaan myös yhteistyötahojen henkilökuntaa ja vertaisneuvojia työparityöskentelyyn. Omaisneuvonnalla ja vertaistuella pyritään ennaltaehkäisemään omaisen uupumista ja mahdollista omaa sairastumista.

Sosiaali- ja terveysministeriön Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 kehottaa terveydenhuoltoa hyödyntämään enemmän asiakaslähtöisiä, kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuvia tukimuotoja. Jatkoprojektin tavoitteena on lisätä omaisen hyvinvointia kouluttamalla, kehittämällä ja käynnistämällä terveydenhuollon ammattilaisen ja vertaisten kanssa toteutettavaa työparityöskentelyä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.  

 

Projektin visio

Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa henkilökunta tunnistaa ja huomioi omaisen tuen tarpeen ja hyödyntää vertaistukea mielenterveys- ja päihdeomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ohjaa omaisia tuen piiriin.

 

Tavoitteet

  • Koulutetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilökuntaa vertaisten kanssa toteutettavaan työparityöskentelyyn, omaisten huomioimiseen ja huolen puheeksi ottamiseen.
  • Käynnistetään vertaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen työparityöskentely perusterveydenhuollossa Turussa Runosmäen terveysasemalla ja Someron mielenterveysyksikössä. Työparityöskentelyä (vertaistuellinen omaisneuvonta) toteuttavat PPPR-hanketyöntekijät, Someron mt-yksikön työntekijät ja omaisyhdistysten vertaiset.
  • Kehitetään ja käynnistetään vertaisen ja terveydenhuollon ammattilaisen työparityöskentelyä erikoissairaanhoidossa Turun Kupittaan, VSSHP:n Halikon ja Uudenkaupungin psykiatrisissa sairaaloissa. Työparityöskentelyä toteuttavat erikoissairaanhoidon työntekijät ja omaisyhdistysten vertaiset. Työparityöskentelyä voidaan toteuttaa esimerkiksi omaisryhmien ohjaamisen muodossa.

Yhteistyökumppanit

Vuosikertomukset:

VÄLI- JA LOPPURAPORTTI

OPAS VERTAISTUELLISEEN OMAISNEUVONTAAN -VERTAISEN JA AMMATTILAISEN TYÖPARITYÖSKENTELY

ray-logofinfami-vsfinfami-salo-logo

www.auttavaomainen.fi